Vés al contingut (premeu Retorn)

El principal objectiu del grup d’Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic (KEMLg) es l’anàlisi, disseny, implementació i aplicació de diverses tècniques i metodologies d’Intel·ligència Artificial, per donar suport a l’operació i l’anàlisi de comportament de sistemes complexos o dominis del món real. Aquesta recerca s’aplica en dominis com la salut, la medicina, els processos ambientals, les aplicacions socials i a Internet  i a la innovació empresarial; i inclou concretament les següents àrees:Actiu a l’àrea de la Intel·ligència Artificial des de 1986, el grup ha fet contribucions en àrees com l’anàlisi i desenvolupament d’agents intel·ligents, la comprensió de les dinàmiques de formació de coalicions, l’anàlisi de dinàmiques en estructures socials, la construcció de models formals per normes i convencions en comerç electrònic, el disseny de processos de flux d’informació, el raonament basat en episodis temporals, les tècniques d’argumentació basades en experiència, els mètodes híbrids en Estadística i Intel·ligència Artificial, les xarxes de creences o Bayesianes, el raonament basat en casos, els sistemes basats en el coneixement, les tècniques d’aprenentatge automàtic supervisat i no supervisat, la identificació i construcció de models de coneixement, la representació del coneixement i ontologies, les xarxes socials, la Web semàntica, els serveis Web i serveis de directori.


La activitat del grup es manté mitjançant finançament en programes europeus i nacionals, així com la participació en convenis amb empreses i organismes públics. A més a més, membres del grup participen en algunes empreses i start-ups al sector de les TIC y al sector mediambiental.